De Schelp per direct dicht!!!

Beste leden,

Zoals de meeste al zullen hebben vernomen uit het nieuws is ons zwembad De Schelp per direct gesloten.

Dat betekent dat er tot nader order geen trainingen of wedstrijden zullen zijn!!

Voor meer informatie zie het persbericht van de Schelp dat is bijgevoegd.

Komende dagen zullen we jullie op de hoogte houden van de situatie.

Het kan betekenen dat we naar andere zwembaden moeten gaan uitwijken, maar dat moeten we nog bezien.

We hopen allen natuurlijk weer snel in het zwemwater te liggen!

Met sportieve groet,

Het bestuur

Fred van den Kieboom

 

P E R S B E R I C H T Zwembad De Schelp sluit vanwege vervanging van RVS-onderdelen in draagconstructie

De directie van zwembad De Schelp heeft in samenspraak met de gemeente Bergen op Zoom besloten om uit veiligheidsoverwegingen zwembad De Schelp te sluiten. Op dit moment is nog niet duidelijk hoelang die sluiting zal zijn.

Recente wetgeving verplicht eigenaren van zwembaden een inventarisatie uit te laten voeren van al het RVS dat in het zwembad aanwezig is. De directie van De Schelp en de gemeente Bergen op Zoom hebben een dergelijk onderzoek uit laten voeren door een gespecialiseerd bedrijf en hebben vervolgens ook een aantal onderdelen in een laboratorium laten testen. Vandaag zijn de resultaten van het onderzoek binnen gekomen. Hieruit blijkt dat er corrosie is opgetreden in bouten in de draagconstructie. Alhoewel er geen uitspraken worden gedaan over een acuut gevaar is op advies van de directie van het zwembad gezamenlijk besloten om het zwembad voorlopig te sluiten.

In zwembad de Schelp is de draagconstructie dusdanig lastig bereikbaar, dat sluiting voor bezoekers onvermijdelijk is. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de termijn van de sluiting is, noch wat de kosten zullen zijn van de aanpak. De gemeente heeft inmiddels opdracht gegeven aan een constructeur om dit zo snel mogelijk te onderzoeken.