Waterpolo Commissie

Waterpolo Commissie

De Waterpolo Commissie is een groep van 5 die de belangen van de Waterpolo behartigen binnen de vereniging.

De Waterpolo Commissie bestaat uit

Naam Functie Aandachtsgebied E-mail
Ferry van Vegchelen Voorzitter Eindverantwoordelijk WPC,
Algemene zaken,
Afgevaardigde bestuur,
Contact WOC & Waterpoloschool
ferry.vanvegchelen@buijsproject.nl
Jeroen Roos Wedstrijd Secretaris Wedstrijd & Competitiezaken
W-Officials
Contact met het zwembad
Jeroen_Roos@hotmail.com
Seb van Kaam Heren Heren team en Trainerszaken svkaam@gmail.com
Rob van der Zee Pupillen Coördinator mini E/F en C/D r.vanderzee@outlook.com
Olivier Colombijn Lid Contact persoon afd. Zwemmen
Algemene Zaken
famcolombijn@kpnplanet.nl

 

Als u meer wilt weten wat er speelt binnen de waterpolo, of als u andere zaken heeft die u bespreekbaar wilt maken met de waterpolo commissie, dan kunt u dhr. Ferry van Vegchelen mailen.