Archief op 14 december 2020

Leny Stouten – Aleman overleden

Onverwachts ontvingen we het droeve bericht dat na een kort ziekbed op 82 jarige leeftijd in haar slaap is overleden Leny Stouten – Aleman. Niet aan corona, waar ze zo bang voor was.  Ze was vijftig jaren lid van onze zwemvereniging. Gestart in de trimgroep op maandagavond o.l.v. Jac. Maas als trainer in het nieuwe zwembad Gageldonk. Altijd gezellig kregen we opdrachten welke slag we zwommen en hoe we de slagen konden verbeteren. Na vele jaren werd het wat losser en werd aan de kant ook de week bijgepraat. Maar Leny deed daar niet aan mee, ze kwam om te zwemmen.
Later verhuisden we naar zwembad De Schelp en Leny was altijd voorzichtig met haar gezondheid. Een nieuwe heup zorgde ervoor dat ze langzaamaan haar conditie weer opbouwde en voortaan veertig banen zwom in een half uur. Dat vond ze genoeg. Mooi was wel dat ze altijd de banen telde ook al klopte het half uur altijd. Ze vond het prettig als ik voor zwom voor de regelmaat en altijd schoolslag, daarna een kort praatje en dan ging ze naar huis.
Voor de vakantie was er altijd een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Toen we weer mochten zwemmen met de corona-regels hadden we nog contact, maar Leny durfde niet. Ook niet toen ik een dag later belde dat ik een baan voor mezelf alleen had.

Leny we gaan je missen en wensen namens de zwem- en polovereniging de familie heel veel sterkte voor de komende tijd met het grote verlies van Leny.

Namens de zwem- en polovereniging De Krabben,

Nel Elstgeest ( Mourits )

Seizoen is gestart

Eerste trainingen seizoen van start
Deze week zijn de eerste trainingen weer van start gegaan. Zo zijn de zwemmers op maandagavond begonnen en zijn de waterpoloërs woensdagavond weer met veel enthousiasme van start gegaan. 

Ochtendtraining voor de wedstrijdzwemmers
De wedstrijdzwemmers hebben voor de eerste keer ook een training op woensdagochtend van half 8 tot half 9 gehad. De junioren waren net op tijd op school. 

Afscheid Arthur Giebels

Na tien jaar zijn leven in dienst van De Krabben te hebben gesteld, was het voor Arthur Giebels woensdag 8 juli tijd om afscheid te nemen.
De Corona lock down gaf hem tijd om na te denken en ook te genieten van extra vrije tijd. Nu zijn zoons Melvin en Timothy geen zwemcarrière meer nastreven was voor de verenigingsman het besluit om te stoppen makkelijker te nemen.

Voor de vereniging een heel gemis, want Giebels zette zich op allerlei manieren in voor de club: trainer, ploegleider, materiaalman, hulp bij de nieuwjaarsduik, begeleider bij het Krabben-kamp en andere activiteiten buiten het zwembad.  Zijn vrouw Heleen ondersteunde hem door het doen van de inschrijvingen en het voeren van het wedstrijdsecretariaat. Ook was ze tijdwaarnemer en stuurde kaarten bij lief en leed. Het echtpaar kreeg als dank een speciaal ontworpen glazen Krabben-vaas. Beiden kregen ook een medaille.

Dosh Rotteveel nam afscheid als trainer en ploegleider. Zij ontpopte zich  als funtrainer en behaalde hiermee een nominatie als sportvrijwilliger van de gemeente Bergen op Zoom. Rotteveel ontving een klein sieraad in de vorm van een schelpje. Voor beide dames waren er bloemen.

De zwemafdeling is na een periode van afnemende belangstelling weer licht aan het groeien. Komend seizoen zal weer worden deelgenomen aan de competitie. Nieuwe leden zijn van harte welkom, ook voor volwassenen die flink door willen zwemmen of lekker rustig een baantje willen trekken, is plaats bij de zwemafdeling van de Krabben.

Clubkampioenschappen de Krabben

Maandag 7 juli zwom de jeugd van de Krabben voor het eerst sinds 3 jaar weer een clubkampioenschap. Na vele omzwervingen door de sluiting van zwembad De Schelp voor renovatie, legionella en dit voorjaar door de Corona pandemie, was het eindelijk zover: Tijdens de reguliere trainingsuren streden alle leden van de zwemafdeling op drie afstanden voor de eer. Onder het toeziend oog van de ouders zwommen de minioren 25 m. borstcrawl, 25 m. schoolslag en 25m.  rugcrawl en de zwemmers in de junioren en jeugd categorie zwommen de 50m. afstanden.

Voor een aantal zwemmers was het hun eerste wedstrijd en dat leverde uiteraard wat spanning op! Na afloop maakten de winnaars voor het eerst gebruik van het nieuwe erepodium en namen in de hal van het zwembad onder luid applaus, de oorkondes en medailles in ontvangst.

Eerste plaatsen waren er voor: Elisa Brouwers, Norah de Jong, Cas Lips, Xiang Pellis, Sophie van Rotteveel, Ziza Rotteveel, Sem Kokkelkorn,  Dirkje Visser en Hilde de Heer.

De volledige uitslag is te vinden op de website van de Krabben: www.dekrabben.nl Daar kunt uw kind ook aanmelden voor een proeftraining voor deze leuke gezonde sport. 

Trainingen hervat 25 mei

Zwembad opent de deuren

De trainingen voor het zwemmen en de waterpolo starten weer op 25 mei in zwembad De Schelp. 

Regels in coronatijd
Uiteraard gelden er regels om te kunnen zwemmen. Zo moet iedereen op tijd komen, mogen ouders niet mee naar de kleedkamer, geldt een strikte routerering en moeten de zwemspullen mee het zwembad in. De lijst van regels vindt u hier.

Bij de training van de waterpolo wordt een aangepaste training gegeven. Hier wordt vooral getraind op zwemtechniek.

Trainingstijden
De trainingstijden blijven gehandhaafd:
– trainingstijden voor zwemmen
– trainingstijden voor waterpolo

Erelid Hennie Horsten overleden

Hennie Horsten, sinds 2007 erelid van de vereniging, is op 6 mei na een kort ziekbed overleden. Hennie is geliefd bij de jonge en oude leden van De Krabben. Het is een groot gemis dat hij niet meer in ons midden zal zijn. 

Hennie Horsten-waterpolotoernooi
Het jaarlijkse Hennie Horsten waterpolotoernooi is vernoemd naar hem, vanwege zijn grote verdiensten voor De Krabben in het algemeen en het waterpolo in het bijzonder. Dit toernooi is een gezelligheidstoernooi voor familie en vriendenteams. Dit toernooi wordt in het vervolg georganiseerd ter nagedachtenis aan Hennie Horsten. 

Waterpoloër en zwemmer
Hennie Horsten is sinds 1957 lid van vereniging De Krabben. In de begin jaren werd er getraind in het zoutwater-zwembad. Vanuit school vertrok Hennie met zijn zwem- en waterpolo-vrienden direct naar het bad om geen uur onbenut te laten om te zwemmen. 
Hij is een groot aantal jaren keeper geweest bij het waterpolo-heren 1 team.
Hennie was niet alleen een waterpoloër, hij deed ook vaak mee aan langebaan zwemwedstrijden in Noord-Brabant en Zeeland. De schoolslag was zijn favoriete onderdeel. Hij finishte altijd bij de eersten.

Enthousiasme overgedragen
Hennie heeft zijn zoon Bas en dochter Marieke het waterpoloën met de paplepel ingegeven. Zij zijn ook nog steeds lid. Niet alleen zijn eigen kinderen kon hij enthousiasmeren. Als waterpolotrainer heeft hij zowel de volwassenen als de jeugd getraind. Dit gebeurde met een Bergse tongval en in Bergs dialect waarbij zeker de allerkleinste in het begin niet altijd wisten wat exact bedoeld werd. Na een paar trainingen was dit wel duidelijk. Een typisch woord van Hennie die door sommige van ons nog wordt gehanteerd is beneffe zije
De senioren van Heren 2 heeft Hennie tot 2015 getraind. Zijn hart lag bij de allerjongste jeugd om ze de beginselen van het waterpolo-spel en het zwemmen te leren. Dit deed hij tot het allerlaatste moment, zelfs toen zijn gezondheid het niet meer toeliet. Fysiek gaf hij geen les meer, maar vanaf een bankje aan de zijkant bleef hij het kritisch volgen. En daar waar nodig gaf hij tips en aanwijzingen op de voor ons bekende wijze.

Betrokken 
Hennie is een ontzettend betrokken persoon geweest bij de vereniging. Hij heeft diverse officiële cursussen gevolgd vanuit de KNZB voor zwemtrainer, waterpolotrainer en scheidsrechter. Daarnaast heeft hij diverse functies vervuld zoals zwemtrainer, waterpolotrainer, bestuurslid De Krabben, lid van de waterpolocommissie, scheidsrechter en lid van de activiteitencommissie.

De Theetafel
Hennie is ook erelid van “De Theetafel”. Dit is een groep mannen die het wel en wee binnen De Krabben kritisch volgen en zowel gefundeerd als ongefundeerd hun mening geven. Hennie was hierin een markante persoonlijkheid. Hij was onze nestor die z’n mening nooit “onder stoelen of banken stak”. Een discussie was nooit ver weg met Hennie aan tafel. Ging het niet over De Krabben dan werden er politieke discussies aangezwengeld. En was dit niet het geval dan passeerde er altijd wel een item de revue die in het nieuws was geweest. Hennie verdedigde z’n mening “te vuur en te zwaard” waarbij dit nooit ten koste ging voor het respect en de vriendschap die juist deze groep mannen typeert. Aan het motto van De Theetafel “L’Union fait la force” droeg Hennie actief zijn steentje bij.

Bijzondere momenten
Hennie is lid geweest van De Brabantse Veteranen Zwemclub, waar De Krabben ook onderdeel van uitmaakte. Ieder jaar kwam deze club bij elkaar om een waterpolo-toernooi te spelen tegen de vroegere tegenstanders. Uiteraard werden hier ook de verhalen uit het verleden opgehaald.
Ook is Hennie mee geweest naar de ‘’zuster zwemvereniging” in Burnley Engeland. Ook fungeerde hij en zijn gezin als gastgezin toen onze Engelse vrienden naar Bergen op Zoom kwamen.
In 2010 is Hennie mee gegaan met het “trainingskamp” van Heren 2 naar Ischgl in Oostenrijk. Niet om te skiën, maar puur voor de gezelligheid en het samenzijn met zijn vrienden van de waterpolo.
Hennie was ook altijd aanwezig bij de jaarlijkse zeiltrip die door leden van De Krabben werd gemaakt. Helaas heeft hij vorig jaar verstek laten gaan vanwege zijn broze gezondheid.

Groot gemis
Hennie Horsten wordt gerespecteerd binnen de vereniging De Krabben door jong en oud. Het gemis zal groot zijn. Wij wensen Jet, Bas, Marieke, familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Hennie Horsten
Hennie Horsten

Copyright © 2018 De krabben. Alle rechten voorbehouden

Voor de Privacy wet Klik hier