Aanmelden

Aanmelden

Formulieren

Wilt u inschrijven of mutaties doorgeven, Dan kunt u hier onder op de link klikken.

Aanmeldingsformulier Lid

Aanmeldingsformulier vrijwilligers/kader leden

Mutatie formulier

Contributie per 1 Januari 2019 Tot 12 jaar   Vanaf 12 jaar  
Categorie Per maand Per jaar Per maand Per jaar
1   – Basis zwemmen 1x / w € 11,90 € 133,00 € 14,20 € 161,00
2   – Basis zwemmen 2x / w € 17,30 € 198,00 € 19,70 € 227,00
3   – Basis zwemmen 3x / w € 21,90 € 253,00 € 24,10 € 280,00
4   – Basis zwemmen 4x / w € 25,30 € 294,00 € 27,50 € 320,00
5   – Wedstrijdzwemmen 2x / w € 20,70 € 239,00 € 23,10 € 268,00
6   – Wedstrijdzwemmen 3x / w € 25,30 € 294,00 € 27,50 € 320,00
7   – Wedstrijdzwemmen 4x / w € 28,70 € 335,00 € 30,80 € 360,00
8   – Basis Waterpolo 1x / w  € 15,00 € 170,00 nvt nvt
8.1   – Basis Waterpolo 2x / w  € 21,30 € 246,00 € 25,60 € 298,00
8.2 – Basis Waterpolo 2x / w (Geldend voor recreanten vanaf 16 jaar en ouder en Senioren) nvt nvt € 21,90 € 253,00
9  – Wedstrijd Waterpolo 2x / w € 25,60 € 298,00  € 30,80 € 360,00
10   – Wedstrijd Waterpolo 2x / w + 1x / w zwemmen € 32,60 € 382,00 € 35,30 € 414,00
11  – Wedstrijd Waterpolo 2x / w + 2x / w zwemmen € 35,90 € 421,00 € 38,60 € 454,00
12   – Basis zwemmen Oogappels     € 14,20 € 161,00
Inschrijfgeld € 17,50 Eenmalig
Bij vooruitbetaling van het jaartarief geld een korting van € 10,00. In bovenstaand jaartarief is deze korting al verwerkt

Verdere informatie:

– Ieder lid heeft recht op 1x trainen per week bij Categorie 1, 8.
Bij Categorie 8 is dat tot 12 jaar.
– Ieder lid heeft recht op 2x trainen per week bij Categorie 2, 5, 8.1, 8.2, 9.
Bij Categorie 8.2 is dat vanaf 16 jaar.
– Als Basiszwemmer (Catergorie 3 en 4) wilt u misschien meer dan 2x per week trainen? Dan kan dit alleen op aanvraag bij de hoofdtrainer.
– Wilt u meer dan twee keer zwemmen (Categorie 6 en 7), dan is daarvoor de mogelijkheid op vrijdag.
De vrijdag is op aanvraag bij de hoofdtrainer in verband met beperkte plaats.
– Indien een lid aan meerdere categorieën deelneemt, geldt een korting voor de 2de categorie van 50%. Voor de categorie met de hoogste contributie is het volle contributiebedrag verschuldigd.

Voorbeeld: een lid (onder de 12 jaar) neemt deel aan de categorieen Basis zwemmen en Basis waterpolo, beide 1x per week. De contributie per maand bedraagt dan € 15,00  (100% Cat. 8) plus € 5,95 (50% Cat. 1) is totaal € 20,95.

– Wanneer u of uw kind meer of minder wilt gaan zwemmen, dient u daar een mutatieformulier voor in te vullen die u in kunt leveren bij de penningmeester. Het mutatieformulier is op deze pagina te downloaden.
– Mocht u het lidmaatschap bij De Krabben hebben opgezegd, en u zwemt meer dan 1x per week, is het niet meer mogelijk om na opzegging het aantal keer zwemmen te wijzigen.

Opzegging:

Is alleen schriftelijk mogelijk t.a.v. de ledenadministratie/secretariaat. Of via de mail met pm.dekrabben@hotmail.com en info@dekrabben.nl.
Tweemaal per jaar; per 30 juni en 31 december met een opzegtermijn van 1 maand. In de praktijk komt het er op neer dat uw opzegging bij ons binnen moet zijn vóór 1 juni of vóór 1 december.