Aanmelden

Aanmelden

Contributie per 1 Maart 2018 Tot 12 jaar Vanaf 12 jaar
Categorie Per maand Per jaar Per maand Per jaar
1   – Basis zwemmen 1x / w € 11,50 € 128,00 € 13,70 € 155,00
2   – Basis zwemmen 2x / w € 16,80 € 192,00 € 19,10 € 220,00
3   – Basis zwemmen 3x / w € 21,20 € 245,00 € 23,40 € 271,00
4   – Basis zwemmen 4x / w € 24,50 € 284,00 € 26,70 € 311,00
5   – Wedstrijdzwemmen 2x / w € 20,10 € 232,00 € 22,40 € 259,00
6   – Wedstrijdzwemmen 3x / w € 24,50 € 284,00 € 26,70 € 311,00
7   – Wedstrijdzwemmen 4x / w € 27,80 € 324,00 € 29,90 € 349,00
8   – Basis Waterpolo 2x / w (Geldend voor kinderen van de Brabantse Wal) € 20,60 € 238,00 € 25,80 € 300,00
8.1 – Basis Waterpolo 2x / w (Geldend voor recreanten 16 jaar en ouder en Senioren) € 21,20 € 245,00
9  – Wedstrijd Waterpolo 2x / w € 24,80 € 288,00  € 29,90 € 349,00
10   – Wedstrijd Waterpolo 2x / w + 1x / w zwemmen € 31,60 € 370,00 € 34,20 € 401,00
11  – Wedstrijd Waterpolo 2x / w + 2x / w zwemmen € 34,80 € 408,00 € 37,40 € 439,00
12   – Basis zwemmen Oogappels € 13,70 € 155,00
Inschrijfgeld € 17,50 Eenmalig
Bij vooruitbetaling van het jaartarief geld een korting van € 10,00. In bovenstaand jaartarief is deze korting al verwerkt

 

 

Opzegging:

Is alleen schriftelijk mogelijk t.a.v. de ledenadministratie/secretariaat. Of via de mail met pm.dekrabben@hotmail.com en info@dekrabben.nl.
Tweemaal per jaar; per 30 juni en 31 december met een opzegtermijn van 1 maand. In de praktijk komt het er op neer dat uw opzegging bij ons binnen moet zijn vóór 1 juni of vóór 1 december.

 

Verdere informatie:

– Ieder lid heeft recht op 1x trainen per week bij Categorie 1.
– Ieder lid heeft recht op 2x trainen per week bij Categorie 2, 5, 8.
– Als Basiszwemmer (Catergorie 3 en 4) wilt u misschien meer dan 2x per week trainen? Dan kan dit alleen op aanvraag bij de hoofdtrainer.
– Wilt u meer dan twee keer zwemmen (Categorie 6 en 7), dan zijn daarvoor de mogelijkheid op donderdag of vrijdag.
De donderdag is alleen voor zwemmers vanaf leeftijdscategorie jeugd. De vrijdag is op aanvraag bij de hoofdtrainer in verband met beperkte plaats.
– Indien een lid aan meerdere categorieën deelneemt, geldt een korting voor de 2de categorie van 50%. Voor de categorie met de hoogste contributie is het volle contributiebedrag verschuldigd.

Voorbeeld: Een lid (onder de 12 jaar) neemt deel aan de categorieën Basis zwemmen en Basis waterpolo. De contributie per maand bedraagt dan € 18,00 (100% Cat.8) plus € 5,55 (50% Cat.1) is totaal € 23,55

– Wanneer u of uw kind meer of minder wilt gaan zwemmen, dient u daar een mutatieformulier voor in te vullen die u in kunt leveren bij de penningmeester. Het mutatieformulier is op deze pagina te downloaden.
– Mocht u het lidmaatschap bij De Krabben hebben opgezegd, en u zwemt meer dan 1x per week, is het niet meer mogelijk om na opzegging het aantal keer zwemmen te wijzigen.

Formulieren

Wilt u inschrijven of mutaties doorgeven, kunt u hier de formulieren downloaden.

Aanmeldingsformulier

Mutatie formulier

Aanmeldformulier Vrijwilligers/Kaderleden