*U krijgt een bevestiging van inschrijving per email
De contributie automatisch geïncasseerd op basis van een DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA. Het Incassant ID van ZPV De Krabben is NL36ZZZ402806770000. Door JA aan te klikken geeft u toestemming aan ZPV De Krabben om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de contributie en bijkomende kosten van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend de contributie en bijkomende kosten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Bij het opzeggen van uw lidmaatschap vervalt ook de machtiging.
www.dekrabben.nl/gedragscodes_en_omgangsregels/

Gedragregels en -codes

Neem naar de eerste training het intakefomulier mee.