Contributie

Verdere informatie:

  • Wanneer u of uw kind meer of minder wilt gaan zwemmen of waterpoloën, dient u daar een mutatieformulier voor in te vullen die u in kunt leveren bij de penningmeester. Het mutatieformulier is op deze pagina te downloaden.
  • Mocht u het lidmaatschap bij De Krabben hebben opgezegd, en u zwemt meer dan 1x per week, is het niet meer mogelijk om na opzegging het aantal keer zwemmen te wijzigen.

Opzegging:

Is alleen schriftelijk mogelijk t.a.v. de ledenadministratie/secretariaat. Of via de mail met pm.dekrabben@hotmail.com en info@dekrabben.nl.
Tweemaal per jaar; per 30 juni en 31 december met een opzegtermijn van 1 maand. In de praktijk komt het er op neer dat uw opzegging bij ons binnen moet zijn vóór 1 juni of vóór 1 december.

Copyright © 2018 De krabben. Alle rechten voorbehouden

Voor de Privacy wet Klik hier