Contributie

Contributie

Contributie per 1 januari 2022tot 12 jaar vanaf 12 jaar 
CategoriePer maandPer jaarPer maandPer jaar
1 – Basis zwemmen (1x/w)€ 13,50€ 152,00€ 16,50€188,00
2 – Basis zwemmen (2x/w)€ 18,50€ 212,00€ 21,50€248,00
3 – Basis zwemmen (3x/w)€ 23,50€ 272,00€ 26,50€308,00
4 – Basis zwemmen (4x/w)€ 28,50€ 332,00€ 31,50€368,00
5 – Wedstrijdzwemmen (1x/w)€ 17,50€ 200,00€ 20,50€236,00
6 – Wedstrijdzwemmen (2x/w)€ 22,50€ 260,00€ 25,50€296,00
7 – Wedstrijdzwemmen (3x/w)€ 27,50€ 320,00€ 30,50€356,00
8 – Wedstrijdzwemmen (4x/w)€ 32,50€380,00€ 35,50€416,00
9 – Basis waterpolo (1x/w)€ 16,50€ 188,00n.v.tn.v.t
9.1 – Basis waterpolo (2x/w)€ 23,50€ 272,00€ 28,00€326,00
9.2 – Basis waterpolo (2x/w) Geldend voor recreanten vanaf 16 jaarn.v.t.n.v.t.€ 24,00€278,00
10 – Wedstrijd waterpolo (2x/w)*€ 28,00€ 326,00€ 33,50€392,00
11 – Wedstrijd waterpolo (2x/w) + 1x/w zwemmen*€ 35,50€ 416,00€ 38,50€452,00
12 – Wedstrijd waterpolo (2x/w) + 2x/w zwemmen*€ 39,00€458,00€ 42,00€494,00
Kosten inschrijfgeld team KNZB en organiseren van wedstrijden 2e helft seizoen 2021 | 2022€45,00€45,00
Kosten inschrijfgeld team KNZB en organiseren van wedstrijden seizoen 2022 | 2023€90,00€90,00
13 – Basis zwemmen Oogappeltjes€ 15,50€176,00
Inschrijfgeld€ 17,50Eenmalig € 17,50Eenmalig
Bij vooruitbetaling van het jaartarief geldt een korting van € 10,-    
In bovenstaand jaartarief is deze korting al verwerkt.    

Verdere informatie:

  • * Jaartoeslag is geldend voor waterpololeden in categorie 10 – 11 en 12.  De jaartoeslag is extra op de betaling van de maandelijkse contributies. Bij deelname aan wedstrijdwaterpolo geldt dat het betreffende lid tevens de jaarlijkse seizoens-bijdrage verschuldigd is. De jaarlijkse bijdrage is voor ieder waterpolo-lid opgebouwd uit: bijdrage KNZB voor het team, seizoens-lasten en bijdrage in de kosten voor de wedstrijdfaciliteiten in zwembad De Schelp.Hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks (indien benodigd) verhoogd.
  • Wanneer u of uw kind meer of minder wilt gaan zwemmen of waterpoloën, dient u daar een mutatieformulier voor in te vullen die u in kunt leveren bij de penningmeester. Het mutatieformulier is op deze pagina te downloaden.
  • Mocht u het lidmaatschap bij De Krabben hebben opgezegd, en u zwemt meer dan 1x per week, is het niet meer mogelijk om na opzegging het aantal keer zwemmen te wijzigen.

Opzegging:

Is alleen schriftelijk mogelijk t.a.v. de ledenadministratie/secretariaat. Of via de mail met pm.dekrabben@hotmail.com en info@dekrabben.nl.
Tweemaal per jaar; per 30 juni en 31 december met een opzegtermijn van 1 maand. In de praktijk komt het er op neer dat uw opzegging bij ons binnen moet zijn vóór 1 juni of vóór 1 december.