Aanmelden

Aanmelden

Formulieren

Wilt u inschrijven of mutaties doorgeven, Dan kunt u hier onder op de link klikken.

Aanmeldingsformulier Lid

Aanmeldingsformulier vrijwilligers/kader leden

Mutatie formulier


Contributie per 1 januari 2021 (aangepast 1 oktober 2021)tot 12 jaar vanaf 12 jaar 
CategoriePer maandPer jaarPer maandPer jaar
1 – Basis zwemmen (1x/w)€ 12,50€ 139,80€ 14,90€169,40
2 – Basis zwemmen (2x/w)€ 18,20€ 208,10€ 20,70€238,70
3 – Basis zwemmen (3x/w)€ 23,00€ 265,20€ 25,30€293,80
4 – Basis zwemmen (4x/w)€ 26,60€ 308,10€ 28,90€336,60
5 – Wedstrijdzwemmen (1x/w)€ 16,50€ 188,00€ 21,50€248,00
6 – Wedstrijdzwemmen (2x/w)€ 21,80€ 251,00€ 24,20€280,50
7 – Wedstrijdzwemmen (3x/w)€ 26,60€ 308,10€ 28,90€336,60
8 – Wedstrijdzwemmen (4x/w)€ 30,10€ 350,90€ 32,30€377,40
9 – Basis waterpolo (1x/w)€ 15,70€ 178,50n.v.tn.v.t
9.1 – Basis waterpolo (2x/w)€ 22,40€ 258,10€ 26,90€312,20
9.2 – Basis waterpolo (2x/w) Geldend voor recreanten vanaf 16 jaarn.v.t.n.v.t.€ 23,00€265,20
10 – Wedstrijd waterpolo (2x/w)€ 26,90€ 312,20€ 32,30€377,40
11 – Wedstrijd waterpolo (2x/w) + 1x/w zwemmen€ 34,20€ 399,90€ 37,10€434,60
12 – Wedstrijd waterpolo (2x/w) + 2x/w zwemmen€ 37,70€ 441,70€ 40,40€475,40
13 – Basis zwemmen Oogappeltjes€ 14,90€169,40
Inschrijfgeld€ 17,50Eenmalig  
Bij vooruitbetaling van het jaartarief geldt een korting van € 10,-    
In bovenstaand jaartarief is deze korting al verwerkt.    

Verdere informatie:

– Ieder lid heeft recht op 1x trainen per week bij Categorie 1, 9.
Bij Categorie 8 is dat tot 12 jaar.
– Ieder lid heeft recht op 2x trainen per week bij Categorie 2, 6, 9.1, 9.2, 10.
Bij Categorie 8.2 is dat vanaf 16 jaar.
– Als Basiszwemmer (Catergorie 3 en 4) wilt u misschien meer dan 2x per week trainen? Dan kan dit alleen op aanvraag bij de hoofdtrainer.
– Wilt u meer dan twee keer zwemmen (Categorie 7 en 8), dan is daarvoor de mogelijkheid op vrijdag.
De vrijdag is op aanvraag bij de hoofdtrainer in verband met beperkte plaats.
– Indien een lid aan meerdere categorieën deelneemt, geldt een korting voor de 2de categorie van 50%. Voor de categorie met de hoogste contributie is het volle contributiebedrag verschuldigd.

Voorbeeld: een lid (onder de 12 jaar) neemt deel aan de categorieen Basis waterpolo 1x per week (onder 12 jaar): € 15,70, 2e sport bij ons, Basis zwemmen 1x per week (onder 12 jaar), 50% van € 12,50 = € 6,25
Totaal is dit € 15,70 + € 6,25 = € 21,95

– Wanneer u of uw kind meer of minder wilt gaan zwemmen, dient u daar een mutatieformulier voor in te vullen die u in kunt leveren bij de penningmeester. Het mutatieformulier is op deze pagina te downloaden.
– Mocht u het lidmaatschap bij De Krabben hebben opgezegd, en u zwemt meer dan 1x per week, is het niet meer mogelijk om na opzegging het aantal keer zwemmen te wijzigen.

Opzegging:

Is alleen schriftelijk mogelijk t.a.v. de ledenadministratie/secretariaat. Of via de mail met pm.dekrabben@hotmail.com en info@dekrabben.nl.
Tweemaal per jaar; per 30 juni en 31 december met een opzegtermijn van 1 maand. In de praktijk komt het er op neer dat uw opzegging bij ons binnen moet zijn vóór 1 juni of vóór 1 december.