Aanmelden

Aanmelden

Formulieren

Wilt u inschrijven of mutaties doorgeven, Dan kunt u hier onder op de link klikken.

Aanmeldingsformulier Lid

Aanmeldingsformulier vrijwilligers/kader leden

Mutatie formulier


Contributie per 1 februari 2020tot 12 jaar vanaf 12 jaar 
CategoriePer maandPer jaarPer maandPer jaar
1 – Basis zwemmen (1x/w)€ 12,20€ 137,00€ 14,60€ 166,00
2 – Basis zwemmen (2x/w)€ 17,80€ 204,00€ 20,30€ 234,00
3 – Basis zwemmen (3x/w)€ 22,50€ 260,00€ 24,80€ 288,00
4 – Basis zwemmen (4x/w)€ 26,00€ 302,00€ 28,30€ 330,00
5 – Wedstrijdzwemmen (2x/w)€ 21,30€ 246,00€ 23,70€ 275,00
6 – Wedstrijdzwemmen (3x/w)€ 26,00€ 302,00€ 28,30€ 330,00
7 – Wedstrijdzwemmen (4x/w)€ 29,50€ 344,00€ 31,60€ 370,00
8 – Basis waterpolo (1x/w)€ 15,40€ 175,00nvtnvt
8.1 – Basis waterpolo (2x/w)€ 21,90€ 253,00€ 26,30€ 306,00
8.2 – Basis waterpolo (2x/w) Geldend voor recreanten vanaf 16 jaarnvtnvt€ 22,50€ 260,00
9 – Wedstrijd waterpolo (2x/w)€ 26,30€ 306,00€ 31,60€ 370,00
10 – Wedstrijd waterpolo (2x/w) + 1x/w zwemmen€ 33,50€ 392,00€ 36,30€ 426,00
11 – Wedstrijd waterpolo (2x/w) + 2x/w zwemmen€ 36,90€ 433,00€ 39,60€ 466,00
12 – Basis zwemmen Oogappeltjes€ 14,60€ 166,00
Inschrijfgeld€ 17,50Eenmalig  
Bij vooruitbetaling van het jaartarief geldt een korting van € 10,-    
In bovenstaand jaartarief is deze korting al verwerkt.    

Verdere informatie:

– Ieder lid heeft recht op 1x trainen per week bij Categorie 1, 8.
Bij Categorie 8 is dat tot 12 jaar.
– Ieder lid heeft recht op 2x trainen per week bij Categorie 2, 5, 8.1, 8.2, 9.
Bij Categorie 8.2 is dat vanaf 16 jaar.
– Als Basiszwemmer (Catergorie 3 en 4) wilt u misschien meer dan 2x per week trainen? Dan kan dit alleen op aanvraag bij de hoofdtrainer.
– Wilt u meer dan twee keer zwemmen (Categorie 6 en 7), dan is daarvoor de mogelijkheid op vrijdag.
De vrijdag is op aanvraag bij de hoofdtrainer in verband met beperkte plaats.
– Indien een lid aan meerdere categorieën deelneemt, geldt een korting voor de 2de categorie van 50%. Voor de categorie met de hoogste contributie is het volle contributiebedrag verschuldigd.

Voorbeeld: een lid (onder de 12 jaar) neemt deel aan de categorieen Basis waterpolo 1x per week (onder 12 jaar): € 15,40, 2e sport bij ons, Basis zwemmen 1x per week (onder 12 jaar), 50% van € 12,20 = € 6,10
Totaal is dit € 15,40 + € 6,10 = € 21,50

– Wanneer u of uw kind meer of minder wilt gaan zwemmen, dient u daar een mutatieformulier voor in te vullen die u in kunt leveren bij de penningmeester. Het mutatieformulier is op deze pagina te downloaden.
– Mocht u het lidmaatschap bij De Krabben hebben opgezegd, en u zwemt meer dan 1x per week, is het niet meer mogelijk om na opzegging het aantal keer zwemmen te wijzigen.

Opzegging:

Is alleen schriftelijk mogelijk t.a.v. de ledenadministratie/secretariaat. Of via de mail met pm.dekrabben@hotmail.com en info@dekrabben.nl.
Tweemaal per jaar; per 30 juni en 31 december met een opzegtermijn van 1 maand. In de praktijk komt het er op neer dat uw opzegging bij ons binnen moet zijn vóór 1 juni of vóór 1 december.