Erelid Hennie Horsten overleden

Erelid Hennie Horsten overleden

Hennie Horsten, sinds 2007 erelid van de vereniging, is op 6 mei na een kort ziekbed overleden. Hennie is geliefd bij de jonge en oude leden van De Krabben. Het is een groot gemis dat hij niet meer in ons midden zal zijn. 

Hennie Horsten-waterpolotoernooi
Het jaarlijkse Hennie Horsten waterpolotoernooi is vernoemd naar hem, vanwege zijn grote verdiensten voor De Krabben in het algemeen en het waterpolo in het bijzonder. Dit toernooi is een gezelligheidstoernooi voor familie en vriendenteams. Dit toernooi wordt in het vervolg georganiseerd ter nagedachtenis aan Hennie Horsten. 

Waterpoloër en zwemmer
Hennie Horsten is sinds 1957 lid van vereniging De Krabben. In de begin jaren werd er getraind in het zoutwater-zwembad. Vanuit school vertrok Hennie met zijn zwem- en waterpolo-vrienden direct naar het bad om geen uur onbenut te laten om te zwemmen. 
Hij is een groot aantal jaren keeper geweest bij het waterpolo-heren 1 team.
Hennie was niet alleen een waterpoloër, hij deed ook vaak mee aan langebaan zwemwedstrijden in Noord-Brabant en Zeeland. De schoolslag was zijn favoriete onderdeel. Hij finishte altijd bij de eersten.

Enthousiasme overgedragen
Hennie heeft zijn zoon Bas en dochter Marieke het waterpoloën met de paplepel ingegeven. Zij zijn ook nog steeds lid. Niet alleen zijn eigen kinderen kon hij enthousiasmeren. Als waterpolotrainer heeft hij zowel de volwassenen als de jeugd getraind. Dit gebeurde met een Bergse tongval en in Bergs dialect waarbij zeker de allerkleinste in het begin niet altijd wisten wat exact bedoeld werd. Na een paar trainingen was dit wel duidelijk. Een typisch woord van Hennie die door sommige van ons nog wordt gehanteerd is beneffe zije
De senioren van Heren 2 heeft Hennie tot 2015 getraind. Zijn hart lag bij de allerjongste jeugd om ze de beginselen van het waterpolo-spel en het zwemmen te leren. Dit deed hij tot het allerlaatste moment, zelfs toen zijn gezondheid het niet meer toeliet. Fysiek gaf hij geen les meer, maar vanaf een bankje aan de zijkant bleef hij het kritisch volgen. En daar waar nodig gaf hij tips en aanwijzingen op de voor ons bekende wijze.

Betrokken 
Hennie is een ontzettend betrokken persoon geweest bij de vereniging. Hij heeft diverse officiële cursussen gevolgd vanuit de KNZB voor zwemtrainer, waterpolotrainer en scheidsrechter. Daarnaast heeft hij diverse functies vervuld zoals zwemtrainer, waterpolotrainer, bestuurslid De Krabben, lid van de waterpolocommissie, scheidsrechter en lid van de activiteitencommissie.

De Theetafel
Hennie is ook erelid van “De Theetafel”. Dit is een groep mannen die het wel en wee binnen De Krabben kritisch volgen en zowel gefundeerd als ongefundeerd hun mening geven. Hennie was hierin een markante persoonlijkheid. Hij was onze nestor die z’n mening nooit “onder stoelen of banken stak”. Een discussie was nooit ver weg met Hennie aan tafel. Ging het niet over De Krabben dan werden er politieke discussies aangezwengeld. En was dit niet het geval dan passeerde er altijd wel een item de revue die in het nieuws was geweest. Hennie verdedigde z’n mening “te vuur en te zwaard” waarbij dit nooit ten koste ging voor het respect en de vriendschap die juist deze groep mannen typeert. Aan het motto van De Theetafel “L’Union fait la force” droeg Hennie actief zijn steentje bij.

Bijzondere momenten
Hennie is lid geweest van De Brabantse Veteranen Zwemclub, waar De Krabben ook onderdeel van uitmaakte. Ieder jaar kwam deze club bij elkaar om een waterpolo-toernooi te spelen tegen de vroegere tegenstanders. Uiteraard werden hier ook de verhalen uit het verleden opgehaald.
Ook is Hennie mee geweest naar de ‘’zuster zwemvereniging” in Burnley Engeland. Ook fungeerde hij en zijn gezin als gastgezin toen onze Engelse vrienden naar Bergen op Zoom kwamen.
In 2010 is Hennie mee gegaan met het “trainingskamp” van Heren 2 naar Ischgl in Oostenrijk. Niet om te skiën, maar puur voor de gezelligheid en het samenzijn met zijn vrienden van de waterpolo.
Hennie was ook altijd aanwezig bij de jaarlijkse zeiltrip die door leden van De Krabben werd gemaakt. Helaas heeft hij vorig jaar verstek laten gaan vanwege zijn broze gezondheid.

Groot gemis
Hennie Horsten wordt gerespecteerd binnen de vereniging De Krabben door jong en oud. Het gemis zal groot zijn. Wij wensen Jet, Bas, Marieke, familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Hennie Horsten
Hennie Horsten
Jikke Kuijpers

Reacties zijn gesloten.