Oud logo De Krabben

 Geschiedenis

Op 5 mei 1954 ontstond Zwem- en Polovereniging De Krabben uit de toenmalige zwemvereniging Juliana. Het bestuur destijds had als taak om De Krabben uit te bouwen tot een gezonde vereniging. Dat ging nooit zonder enige tegenslagen, want het financiële aspect bleek nogal eens het zorgenkindje te zijn.
Er werd begonnen met zwemmen in de zomermaanden in het zoutwaterbad toen Bergen op  Zoom nog in verbinding stond met de Oosterschelde. In de wintermaanden werd gezwommen in het Sportfondsenbad in Breda.

In de jaren 60 was het een moeilijke periode voor De Krabben. Door trainerswisselingen en wijzigingen in de samenstelling van het bestuur stagneerde de groei. In die tijd was de waterpolo het belangrijkste onderdeel van de vereniging die zelfs in de bondscompetitie speelde. In de zomermaanden werd er getraind in het buitenbad van Familyland en Oudenbosch.
Aan het eind van de jaren 60 treedt er een verandering op en groeit het aantal leden tot 278 leden. Er was toen zelfs een wachtlijst.

In december 1970 wordt dan eindelijk Zwembad Gageldonk geopend. In dit bad mochten geen waterpolowedstrijden worden gehouden, omdat het wedstrijdbad niet voldeed aan de vereiste afmetingen. De vereniging heeft daarom voor haar waterpolowedstrijden altijd uit moeten spelen.
In 1971 wordt vereniging De Krabben koninklijk goedgekeurd en worden de nieuwe clubkleuren Rood/Wit getoond aan de buitenwereld.
Een bijzondere plaats binnen de vereniging is er voor “De Oogappeltjes”, een groep voor verstandelijk gehandicapte zwemmers. De oogappeltjes wordt opgericht in 1982. Toen er in Nederland nog maar nauwelijks gesproken werd over sport voor gehandicapten had vereniging De Krabben al een dergelijke afdeling.

In het seizoen 1985-1986 worden de Heren 3 Brabants Kampioen.
In 1989 worden de waterpolo- en zwemcommissie opgericht. De Heren 1 promoveren in dat jaar naar de districtsklasse.

In het seizoen 1993-1994 worden de Heren 1 tweemaal ongeslagen kampioen en promoveren hierdoor naar de derde klasse. Door deze prestaties weten ze twee keer sportploeg van het jaar te worden.

Eind 1999, toen zwembad Gageldonk is gesloten, werd er voor de derde keer verhuisd en wel naar zwembad De Schelp.
In april 2000 een nieuwe afdeling opgericht: schoonspring-afdeling. Na een demonstratie van Edwin Jongejans melden de eerste leden zich aan. Jammer genoeg komt er in maart 2004 een einde aan het schoonspring avontuur.

In 2003 promoveert het wedstrijdteam van de wedstrijdzwemmers naar de D1 divisie.

In 2015 weet het wedstrijdteam van de wedstrijdzwemmers om voor de eerste keer in de geschiedenis van de vereniging De Krabben kampioen te worden van de D2 divisie, waardoor ze in seizoen 2015-2016 voor de tweede keer promoveren naar de D1 divisie

In 2018 wordt zwembad De Schelp gesloten in verband met de constructie. De zwemmers en waterpoloërs gaan zwemmen in een blaashal bij zwembad De Melanen. Pas in september 2019 gaat het zwembad De Schelp open en om een paar weken later weer dicht te gaan om dat er weer wat problemen in. Begin 2020 gaat het bad weer open maar helaas weer voor een korte tijd want toen brak het coronavirus uit.